Dokumenty

Oświadczenie osoby niepełnoletniej

zgoda rodziców na obóz

karta kwalifikacyjna uczestnika obozu

formularz zawodników

deklaracja członkostwa